Amortyzacja jako koszt podatkowy - Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Wrocław

Amortyzacja jako koszt podatkowy

Koszty, koszty – podobno przedsiębiorcy dążą do maksymalizowania kosztów. Celem takiego działania jest chęć obniżenia podstawy opodatkowania (czyli również podatku dochodowego) oraz odzyskanie części VATu. Czy ma to sens? Opiszę to jednym z kolejnych wpisów.

Jednak, ustawodawca wprowadził pewne (a w zasadzie jednak dość spore) ograniczenia dotyczące rozpoznawania kosztów – jednym z nich jest wyłączenie możliwości jednorazowego „wrzucenia w koszty” środków trwałych powyżej określonej wartości.

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacja jest pojęciem (zarówno podatkowym jak i rachunkowym), które związane jest z utratą wartości środków trwałych naszej firmy w czasie. Chodzi o określenie jaką część swojej wartości nasz środek trwały traci w danej jednostce czasu (najczęściej chodzi o rok) w związku z jego eksploatowaniem.

Kiedy stosujemy amortyzację?

Amortyzację stosujemy do środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł. Ponadto chodzi o składniki majątkowe, które zużywalne są w czasie dłuższym niż jeden rok. Przykładem może być chyba najpopularniejszy środek trwały – samochód. Jego wartość zazwyczaj przekracza 10.000 zł i jest używany przez okres dłuższy niż jeden rok.

Ograniczenie w możliwości „wrzucenia w koszty”

Wiemy już czym jest amortyzacja i do jakich składników majątku naszej firmy ją stosujemy. W takim wypadku przechodzimy do clou programu – jak „wrzucamy” ów składnik majątkowy w koszty?

Na pewno nie jednorazowo! Taki składnik majątkowy będziemy rozliczać częściami. Pozostańmy przy przykładzie samochodu. Roczna stawka amortyzacji samochodu osobowego wynosi 20%. Oznacza to, że rocznie w kosztach uzyskania przychodu możemy uwzględnić 20% wartości samochodu. Prowadzi to również do drugiego wniosku – nasz samochód będzie rozliczany w okresie 5 lat.

Przyjmijmy, że nasz samochód (wartość netto) wart był 100 tys. zł. W takim przypadku, rocznie możemy zamortyzować 20 tys. zł. Zatem nasz miesięczny koszt (podatkowy) samochodu to ok. 1.666 zł.

Jak ustalić stawki amortyzacji?

Czy mogę przyjąć dowolne stawki amortyzacji? Nie – byłoby zbyt kolorowo. Ustawodawca określił stawki amortyzacji w załączniku nr 1. do ustawy o PIT i ustawy o CIT. Stawki zostały określone z podziałem na środki trwałe – żeby ustalić interesującą nas stawkę amortyzacji, trzeba odnaleźć odpowiedni środek trwały. Warto też pamiętać, że załącznik wskazuje roczne stawki amortyzacji.

Różne rodzaje amortyzacji

Na koniec jedynie sygnalizacyjnie wspomnę jeszcze, że w przykładzie z samochodem posłużyłem się amortyzacją liniową, tj. w stałej kwocie przez cały okres amortyzacji. Jednak możliwe jest również posłużenie się amortyzacją progresywną (wtedy wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych rośnie w czasie) lub degresywną (wtedy natomiast spada).

__________

Masz problem prawny lub podatkowy? Jesteś przedsiębiorcą potrzebującym wsparcia prawnego?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

Podstawa prawna:

  1. Art. 22f i n. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. Art. 16e i n. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan prawny na dzień 19 czerwca 2024 r.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Jeśli szukasz radcy prawnego lub doradcy podatkowego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny i doradca podatkowy Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top