Elementy umowy - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Co powinna zawierać umowa?

Czy tym wpisem uda się napisać co powinna zawierać umowa, żeby była dobra – raczej nie. Dlaczego? Bo umowa, żeby być „dobrą” musi być przygotowana indywidualnie, być wynikiem negocjacji (ustaleń) stron i odpowiadać konkretnemu stanowi faktycznemu. Jednak, można wyróżnić elementy, które są konieczne, żeby konkretne ustalenia nazwać umową.

Tytuł umowy i określenie daty umowy

Tytuł umowy nie jest koniecznością (gdy wolę stron da się wyinterpretować z treści samej umowy), jednak przydaje się, żeby zrozumieć, co strony chciały umową uregulować.

W umowie powinna zostać również wskazana data jej podpisania – pozwoli to umiejscowić okoliczności podpisania umowy w czasie.

Określenie stron – kto i z kim

Skoro umowa to podsumowanie pewnych ustaleń stron, to należy wskazać, jakie są to strony. W tej części powinny zostać wskazane co najmniej takie dane jak:

  1. Imię i nazwisko / nazwa,
  2. Adres (zamieszkania lub siedziby),
  3. Dane identyfikujące konkretną osobę (numer PESEL, NIP, KRS itp.).

Preambuła – czy potrzebna?

Czy jest konieczna w umowie? Nie. Czy ja ich używam? Tak.

W mojej ocenie preambuła jest miejscem, gdzie można wskazać wolę i cel stron, przyczyny zawarcia umowy itp. – wszystko to, co nie pasuje nam do treści umowy, a pozwala na zrozumienie, dlaczego strony zawarły umowę.

Czy preambuła sprawdzi się w każdej umowie – raczej nie. Gdy przedmiotem jest sprzedaż samochodu, preambuła może być uznana za przerost formy nad treścią. Jeśli jednak strony zawierają porozumienie o współpracy – warto się nad nią zastanowić.

Przedmiot umowy, jako główny element umowy

Jeden z kluczowych elementów, który musi zawierać umowa. Przedmiotem umowy jest jej sedno. Przykładem – w umowie najmu będzie to najem (dajmy na to) lokalu użytkowego określonego jako X, a w przypadku umowy o dzieło, wykonanie dzieła o charakterystyce Y.

Wynagrodzenie lub cena

Najczęściej zawierane umowy mają odpłatny charakter. W takim wypadku należy określić wynagrodzenie lub cenę (w zależności od rodzaju umowy). Gdy trudno określić wynagrodzenie / cenę z góry – w umowie można wskazać sposób ich obliczenia.

W naszej umowie określmy również w jaki sposób nastąpi zapłata i jak stwierdzimy zachowanie terminu zapłaty.

Termin lub czas trwania umowy

W przypadku niektórych rodzajów umów należy również wskazać termin wykonania konkretnych prac. Takie dane powinny zostać zawarte w szczególności w umowie rezultatu – umowie o dzieło, umowie o roboty budowlane itp. W takim wypadku powinniśmy wskazać, do jakiej daty konkretne prace powinny zostać wykonane.

W pozostałych umowach najczęściej zastosowanie znajdzie określenie czasu trwania umowy (umowie najmu, dzierżawy czy obsługi prawnej)  – wtedy w umowie powinno zostać wskazane, jak długo będzie ona łączyć strony.

Kary umowne – gdy wykonanie umowy nie pójdzie zgodnie z planem

Również ważny element – co się stanie, gdy druga strona naszej umowy nie wykona umowy? A co się stanie, gdy umowę wykona, ale nie w terminie? Warto to przewidzieć w zawieranej przez nas umowie. Ważne! Nie przesadzajmy jednak z wysokością poszczególnych kar umownych.

Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie

Należy rozróżnić prawo odstąpienia od umowy i prawo jej rozwiązania. Pierwsze znajdzie zastosowanie głównie do umów rezultatu (np.: umowy o dzieło) – drugie, do umów czasowych (np.: umowy najmu).

W obu jednak wypadkach ważne jest, żeby przyczyny nabycia uprawnienia do rozwiązania umowy określić w sposób jednoznaczny.

Określenie sądu właściwego do rozpoznawania ewentualnych sporów

Dobrze w umowie określić, który sąd będzie właściwy do rozpoznawania sporów, które mogą powstać w konsekwencji wykonania (lub braku wykonania) umowy.

Podpisy jako niezbędny element umowy

Bez podpisów stron (lub ich reprezentantów) umowy to tylko spis ustaleń, które nie zostały w żaden sposób zaakceptowane. To właśnie podpisy stron skutkują uznaniem, że umowa o określonej treści została zawarta. Ważne! Unikajcie sytuacji, gdy ostatnią stronę umowy tworzą same podpisy – sformatujcie umowę w taki sposób, aby nad podpisami znalazła się jednak jakaś część umowy. Uniknie to wątpliwości, czy te konkretne podpisy dotyczą tej właśnie umowy.

Inne elementy umowy

Jak wskazałem na początku umowa powinna zostać sporządzona indywidualnie – na potrzeby konkretnej współpracy, konkretnego projektu itp. Często umowy zawierają znacznie więcej elementów, niż opisano powyżej, lub są one bardziej szczegółowo opisane. Umowa powinna jak najbardziej odwzorowywać ustalenia i wolę stron, stąd nie ma jednego ogólnego wzoru na każdy wypadek.

 

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu umowy?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top