Czy dostaniesz zwrot koszów procesu - radca prawny doradca podatkowy wrocław

Czy dostaniesz zwrot kosztów procesu?

Przysłowiowe „pójście do sądu”, czyli wniesienie pozwu (lub wniosku) do sądu celem rozpoznania naszej sprawy, zawsze wiąże się z kosztami. Najczęściej najpierw trzeba zapłacić radcy prawnemu lub adwokatowi za sporządzenie pozwu, a potem trzeba jeszcze opłacić wpis sądowy, tj. opłatę od naszego pozwu czy wniosku.

Czy te koszty przepadają? Tym wpisem postaram się odpowiedzieć na to pytanie!

Koszty procesu – czym są?

Czym w ogóle są koszty procesu? Do kosztów procesu zaliczamy opłaty i koszty związane ze sprawą sądową. Do kosztów procesu zaliczamy przede wszystkim:

  1. wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata),
  2. opłatę sądową,
  3. opłatę skarbową od pełnomocnictwa,
  4. inne koszty, które powstaną w trakcie procesu (np.: wynagrodzenie biegłego, zaliczkę na tłumacza czy kuratora).

Ogólna zasada zwrotu kosztów procesu

Ok, wiemy już co się składa na koszty procesu – jak zatem wygląda ich ewentualny zwrot?

Polski ustawodawca wprowadził zasadę odpowiedzialności stron za wynik procesu. Zgodnie z tą zasadą, możemy rozpatrywać trzy warianty.

Wygrana w całości

Przyjmujemy, że sąd uwzględnił roszczenie w całości. W takim wypadku, ustawodawca doszedł do wniosku, że nie sposób obciążać powoda kosztami procesu – w końcu miał rację, jego roszczenie istnieje, a konieczność wniesienia pozwu wyniknęła z opieszałości lub braku współpracy drugiej strony (np.: strony, która nie zapłaciła w terminie). W takiej sytuacji sąd co do zasady zasądzi zwrot kosztów procesu na rzecz powoda – do zwrotu kosztów zobowiązany będzie pozwany.

Przegrana w całości

Mało przyjemny wynik prowadzenia sprawy, jednak i takie się zdarzają. W tej sytuacji sąd uznaje, że nasze roszczenie nie jest uzasadnione, pozwany nie dał podstawy do wytoczenia powództwa itp. Konsekwencją oddalenia powództwa w całości może być obowiązek zwrotu kosztów stronie wygrywającej, tj. powód będzie musiał zwrócić koszty pozwanemu. Może, bo nie zawsze po stronie pozwanego powstają koszty. Jednak, jeśli będzie miał np.: profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata) to obowiązek zwrotu kosztów co do zasady powstanie.

Wygrana w części

Wygrana w części oznacza również przegraną w pozostałej części. Chodzi o sytuację, gdy pozwaliśmy naszego kontrahenta o 100.000 zł, a sąd zasądził 70.000 zł. W takim wypadku wygraliśmy co do kwoty 70 tys. zł, ale przegraliśmy co do kwoty 30 tys. zł.

Sytuacja wygranej w części, w odniesienie do zwrotu kosztów jest najbardziej skomplikowana. W takim bowiem wypadku sąd co do zasady stosunkowo rozliczy koszty. W takim wypadku obliczy sumę kosztów poniesionych przez strony i ustali zwrot kosztów odpowiadający procentowej wygranej (w naszym wypadku 70%). Możliwa jest sytuacja, w której mimo wygranej w 70% trzeba będzie zwrócić część kosztów pozwanemu.

Wyjątki

Byłoby zbyt prosto, gdyby nie było wyjątków. Zdarzają się sytuację, w których sąd może odstąpić w całości lub w części od obciążania kosztami procesu strony przegrywającej. Uprawnienie to jest wyjątkiem i powinno być stosowane w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

W postępowaniach nieprocesowych sądy często ustają, że każda ze stron ponosi swoje koszty związane ze swoim udziałem w sprawie – w takim wypadku nie zasądza zwrotu kosztów od przegranego (którego często w tego typu postępowaniach po prostu nie ma).

Czy pozwany zwróci wynagrodzenie prawnika?

Zgodnie ze wspomnianą powyżej zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, strona przegrywająca powinna zwrócić wszystkie koszty procesu.

Skoro zatem do kosztów procesu zaliczamy również wynagrodzenie pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata) to odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca.

Stwierdzając obowiązek zwrotu kosztów procesu, sąd wskazuje również tzw. obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Koszty te są określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości jako tzw. stawki minimalne. To właśnie tymi stawkami minimalnymi posługuje się sąd w przypadku orzekania zwrotu kosztów prawnika.

Podsumowanie

Skierowanie sprawy do sądu to często ostateczność i wynik braku możliwości ugodowego zakończenia sprawy. Gdy powód wygrywa w całości (tj. jego roszczenie jest w pełni uzasadnione), to nie powinien on być stratny tylko dlatego, że trafił na nierzetelną osobę. W takim wypadku koszty procesu, które początkowo powód musi „wyłożyć” z własnej kieszeni, żeby w ogóle wszcząć postępowanie, są mu zwracane przez pozwanego. Zgodnie z założeniem procesu cywilnego powód co do zasady powinien wyjść „na zero”.

__________

Nierzetelny kontrahent nie chce zapłacić? Potrzebujesz konsultacji indywidualnej w sprawie sądowej?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego we Wrocławiu. Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne, podatkowe oraz bieżącą obsługę prawną.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

Podstawa prawna:

  1. Art. 98 i n. kodeksu postępowania cywilnego.

 Stan prawny na dzień 11 lipca 2024 r.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Jeśli szukasz radcy prawnego lub doradcy podatkowego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny i doradca podatkowy Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top