Kiedy rozliczyć PIT z kryptowalut - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Kiedy rozliczyć PIT z kryptowalut?

30 kwietnia tuż tuż, co oznacza, że zbliża się również termin dokonania rozliczenia z organem podatkowym. Koniec kwietnia to również termin na dokonanie rozliczenia podatkowego z kryptowalut. W przypadku walut wirtualnych obowiązek złożenia zeznania podatkowego powstaje również wtedy, gdy dochodu ze sprzedaży walut wirtualnych się nie osiągnie!

Opodatkowanie kryptowalut

Zacznijmy od początku.

W przypadku walut wirtualnych opodatkowaniu podlega nie tylko odpłatne zbycie walut wirtualnych (tj. wymiana walut wirtualnych na waluty fiducjarne [tzw. fiaty] takie jak polska złotówka, czy amerykański dolar), ale również wymiana walut wirtualnych na usługi, produkty czy towary.

W przypadku wymiany walut wirtualnych na towary lub usługi przychodem jest równowartość tego towaru lub usługi wyrażona w pieniądzu tradycyjnym.

Warto zauważyć, że wymiana krypto do krypto nie podlega opodatkowaniu.

Stawka podatku

Przychody z odpłatnego zbycia lub wymiany kryptowalut są opodatkowane wg stałej stawki wynoszącej 19%. Podstawą opodatkowania jest dochód, tj. różnica między kosztami zakupu, a ceną sprzedaży (towaru lub usługi).

Rozpoznanie kosztów uzyskania przychodu

Dochód ze sprzedaży lub wymiany walut wirtualnych jest opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych (jak np.: sprzedaż akcji). Jednak w przypadku walut wirtualnych w odróżnieniu od akcji, koszty są rozpoznawane co roku, a nie dopiero w momencie ich sprzedaży.

Oznacza to, że podatnik powinien co roku rozpoznać koszty uzyskania przychodu – nawet w sytuacji, gdy w danym roku nic na kryptowalutach nie zarobił.

Nieopłacalność braku wykazania kosztów nabycia kryptowalut

Dlaczego rozpoznanie kosztów co roku ma znaczenie? Przykład – w 2022 roku zakupiliśmy krypto za 100 zł i nie rozpoznaliśmy kosztu (który powinien być wskazany w deklaracji PIT za 2022 r.). Tę samą kryptowalutę sprzedaliśmy w 2023 roku za 200 zł. Niestety w związku z faktem, że kosztu nie rozpoznaliśmy, podatek zapłacimy od 200 zł. Gdybyśmy jednak rozpoznali koszty nabycia waluty wirtualnej w 2022 roku, podatek zapłacilibyśmy od 100 zł.

Przykład II – załóżmy, że sprzedaliśmy nasze krypto z poprzedniego przykładu za 90 zł (zbycie nastąpiło również w 2023 roku). W takim wypadku zapłacimy podatek od 90 zł – mimo, że mamy stratę.

Bezpośrednie koszty uzyskania przychodu z kryptowalut

Kosztem uzyskania przychodu, w przypadku sprzedaży czy wymiany kryptowalut, jest wyłącznie koszt bezpośredni nabycia określonej waluty wirtualnej. Czym jest koszt bezpośredni? Są to środki przeznaczone na zakup krypto (tj. ich cena) oraz koszty transakcyjne (np.: prowizje i fee).

Niestety za bezpośrednie koszty uzyskania przychodu organy podatkowe nie uznają np.: kosztów sprzętu komputerowego czy kosztów prądu służącego do kopania krypto (uznając je jako koszty pośrednie).

Formularz

Właściwym formularzem do dokonania zgłoszenia kosztów czy przychodu z odpłatnego zbycia (wymiany) walut wirtualnych jest PIT-38.

 

Masz kryptowaluty i nie wiesz, czy powinieneś zgłosić fakt ich nabycia? Może masz inne pytanie związane z tematyką walut wirtualnych?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

__________

Podstawa prawna:

  1. Art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  2. Art. 17 ustawy o PIT,
  3. Art. 22d ustawy o CIT.

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top