Konsekwencje braku złożenia sprawozdania finansowego - radca prawny doradca podatkowy Wrocław

Konsekwencje braku złożenia sprawozdania finansowego

Mamy już końcówkę czerwca, co oznacza, że termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok nadciąga nieubłaganie. Jednak, jak co roku, są na pewno podmioty, które mimo ciążących na nich obowiązków i jasnych terminów, nie zdążą złożyć takiego sprawozdania finansowego. Jakie są konsekwencje uchybienia takiemu obowiązkowi?

Terminy

Przypomnijmy najpierw, że sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez organ właścicielski do końca czerwca (zakładając rok obrotowy równy z rokiem kalendarzowym). Jednocześnie sprawozdanie finansowe należy złożyć do połowy lipca w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Postępowanie przymuszające

W pierwszej kolejności należy wskazać, że brak złożenia sprawozdania finansowego w terminie może się wiązać (a w perspektywie czasu zapewne będzie się wiązać) ze wszczęciem postępowania przymuszającego w stosunku do spółki. Takie postępowanie prowadzi właściwy dla podmiotu sąd rejestrowy. Postępowanie przymuszające ma na celu, jak nazwa wskazuje, przymusić do wykonania ciążących na spółce obowiązkach. W ramach tego postępowania KRS może nakładać na kierowników podmiotu grzywny.

Kary finansowe

Skoro znamy już terminy – przejdźmy do konsekwencji. W pierwszej kolejności kierownik jednostki (bo to on będzie ponosić tutaj odpowiedzialność) może ponieść karę pieniężną, tj. karę grzywny. Karę grzywny wymierza się w stawkach dziennych oraz określa liczbę tych stawek. Zatem, za brak złożenia sprawozdania finansowego grozi od 10 do 540 stawek w wysokości od 10 zł do 2.000 zł. Grzywna zatem może być sowita.

Warto pamiętać, że grzywna opisana w tym punkcie jest grzywną odmienną od tej, nakładanej w toku postępowania przymuszającego.

Kara pozbawienia i ograniczenia wolności

Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozić może również kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Kara pozbawienia wolności do lat 2 grozi wtedy, gdy sprawozdanie finansowe nie jest w ogóle sporządzone. Natomiast karą ograniczenia wolności zagrożone jest niezłożenie sprawozdania finansowego (tj., gdy zostało przygotowane).

Kary „pozaprawne” niezłożenia sprawozdania finansowego

Należy pamiętać, że istnieją również „pozaprawne” kary za brak złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe ma pokazać światu w jakiej kondycji finansowej jest dany podmiot. Zatem podmiot, który nie składa sprawozdań finansowych może zostać wśród potencjalnych kontrahentów uznany za niebudzący zaufania. Taki odbiór społeczny może natomiast powodować utratę kontraktów lub niemożliwość zawarcia nowych.

Ponadto podmiot, który nie składa sprawozdań finansowych może mieć trudności z pozyskaniem zewnętrznego finansowania – czy to banku, czy potencjalnego inwestora.

Brak złożenia sprawozdania finansowego jest często poczytywany jako wola ukrycia mankamentów działania podmiotu – może nawet nierzetelnego czy nierozsądnego działania podmiotu.

Podsumowanie

Prowadząc przedsiębiorstwo warto pamiętać o terminowym wykonywaniu obowiązków. sprawozdawczych. Konsekwencją braku ich wykonania może być zarówno z odpowiedzialność cywilna, karna jak i “wizerunkowa”.

__________

Prowadzisz działalność i masz problem prawny lub podatkowy? Potrzebujesz obsługi prawnej lub podatkowej?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego we Wrocławiu. Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne, podatkowe oraz bieżącą obsługę prawną.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

Podstawa prawna:

  1. Art. 1052 kodeksu postępowania cywilnego,
  2. Art. 24 ustawy o krajowym rejestrze sądowym,
  3. Art. 77 ustawy o rachunkowości,
  4. Art. 79 ustawy o rachunkowości.

Stan prawny na dzień 28 czerwca 2024 r.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Jeśli szukasz radcy prawnego lub doradcy podatkowego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny i doradca podatkowy Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top