Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Czy zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za jej zobowiązania? Jak sama nazwa wskazuje – działanie w formie spółki wyłącznie ogranicza, a nie wyłącza, odpowiedzialność. W dalszym ciągu wiele osób zapomina, że w pewnych okolicznościach zarząd spółki z o.o. odpowiada za jej długi!

Odpowiedzialność subsydiarna

Ustawodawca, w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przewidział tzw. odpowiedzialność subsydiarną. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że zarząd odpowiada za długi spółki dopiero, gdy ewentualna egzekucja prowadzona przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna.

Kiedy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za jej długi?

Przyjmijmy taką sytuację – spółka z o.o. zaciągnęła zobowiązanie, którego nie wykonała (dajmy na to, że nie zapłaciła za zakupiony towar). W takim wypadku kontrahent spółki z o.o. może ją pozwać o zapłatę, bowiem to spółka odpowiada za zapłatę ceny. W momencie, kiedy kontrahent otrzyma tytuł wykonawczy, może wszcząć przeciwko spółce z o.o. egzekucję. Gdyby jednak okazało się, że nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewypłacalna, tj. nie ma środków na rachunkach bankowych, nie posiada wierzytelności ani majątku ruchomego lub nieruchomości – komornik umorzy egzekucję.

To właśnie w tym miejscu aktualizuje się przesłanka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.. Kontrahent, mając w rękach postanowienie w przedmiocie umorzenia egzekucji (przeciwko spółce z o.o.), z uwagi na jej bezskuteczność, może skierować swoje roszczenie przeciwko członkom zarządu.

Zakres odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

Członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o.o., które powstały w trakcie piastowania przez niego swojej funkcji. Co oznacza powstały? Co do zasady oznacza tyle, że zostały zaciągnięte (nie chodzi tutaj o ich wymagalność) w trakcie piastowania funkcji. Dodatkowo, odpowiedzialność członka zarządu rozciąga się również na te zobowiązania, które istniały w momencie objęcia funkcji.

Ważne! Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, tj. wszystkim co posiada.

Jak uniknąć odpowiedzialności?

Celem uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., członek zarządu powinien w odpowiednim czasie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości takiej spółki. Zgodnie z prawem upadłościowym odpowiedni termin to 30 dni od dnia, w którym nastąpiły przesłanki do uznania spółki za niewypłacalną.

Chcąc uniknąć odpowiedzialności za długi spółki, członek zarządu powinien na bieżąco weryfikować i monitorować sytuację finansową spółki.

 

Problem z niewypłacalną spółką?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

__________

Podstawa prawna:

  1. Art. 299 kodeksu spółek handlowych,
  2. Art. 11 ustawy prawo upadłościowe,
  3. Art. 21 ustawy prawo upadłościowe.

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top