Odpowiedzialność małżonka za zaległości podatkowe - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Odpowiedzialność małżonka za zaległości podatkowe

Często zdarza się, że jeden z małżonków (albo obydwoje) prowadzi działalność gospodarczą. Często też w takich wypadkach małżonkowie decydują się na rozdzielność majątkową – chodzi o ochronę majątku rodzinnego. W przypadku rozdzielności majątkowej istnieje majątek męża i żony, a brak jest majątku wspólnego, z którego ewentualny wierzyciel mógłby chcieć się zaspokoić. A jak ma się rozdzielność majątkowa do zaległości podatkowych?

Rozdzielność jako sposób na ochronę majątku

W przypadku zawarcia przez przedsiębiorcę umowy (dajmy na to zakupu określonych towarów) i braku zapłaty kwoty wynikającej z tej umowy – przedsiębiorca może odpowiadać swoim majątkiem za zapłatę. Oznacza to, że gdy kontrahent skieruje do sądu pozew, następnie uzyska tytuł wykonawcy i wszcznie egzekucję – komornik będzie mógł egzekwować cenę z rachunków bankowych, wierzytelności czy przeprowadzić licytację ruchomości.

Jednak, gdy przedsiębiorca zawarł zawczasu umowę majątkową małżeńską, może się okazać, że tak naprawdę nie ma majątku.

Niestety jest to częsta praktyka. W takim wypadku wierzyciel często pozostaje z długiem, którego nie ma z czego zwindykować.

A co z zaległościami podatkowymi?

O ile prywatny kontrahent może być w kiepskiej sytuacji, gdy cały majątek posiada małżonek kontrahenta, o tyle Państwo się na tę ewentualność zabezpieczyło.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej małżonek (ale nie tylko, bo przepis stanowi o osobach najbliższych) może odpowiadać za zobowiązania podatkowe drugiego małżonka. Przesłanką odpowiedzialności za zaległości podatkowe jest:

  1. prowadzenie przez jednego z małżonków działalności gospodarczej,
  2. powstanie zaległości podatkowych w wyniku prowadzenia tej działalności,
  3. współdziałanie małżonka przedsiębiorcy w wykonywaniu działalności i osiąganie z niej korzyści.

Po spełnieniu powyższych przesłanek, małżonek przedsiębiorcy może odpowiadać za zaległości podatkowe – nawet, gdy małżonkowie:

  1. zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej,
  2. posiadają orzeczenie sądowe znoszące wspólność majątkową,
  3. pozostają w separacji.

W takim wypadku małżonek (lub inna najbliższa osoba) odpowiada całym swoim majątkiem, za zaległości podatkowe przedsiębiorcy. Wprowadzono jednak ograniczenie – małżonek odpowiada za zaległości podatkowe przedsiębiorcy do wysokości uzyskanych korzyści.

To może rozwód?

Rozwiedziony małżonek również może odpowiadać za zaległości podatkowe swojego małżonka, jednak tylko za te, które powstały w czasie trwania wspólności majątkowej.

W tym wypadku ustawodawca również wprowadził ograniczenie – rozwiedziony małżonek odpowiada za zaległości podatkowe przedsiębiorcy do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Podsumowanie

W przeciwieństwie do prywatnych kontrahentów, Państwo postawiło się w lepszej sytuacji, w zakresie możliwości wyegzekwowania zaległości od nierzetelnych kontrahentów.

 

Masz problem prawno-podatkowy? Obawiasz się odpowiedzialności za zaległości podatkowe? A może masz inne pytanie związane z podatkami?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe. Kancelaria świadczy usługi zarówno stacjonarnie we Wrocławiu, jak i zdalnie – na rzecz Klientów z całej Polski.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

__________

Podstawa prawna:

  1. Art. 110 Ordynacji podatkowej,
  2. Art. 111 Ordynacji podatkowej.

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top