Pełnomocnik do zawarcia umowy ze spółką z o.o. - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Pełnomocnik do zawarcia umowy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

W swojej praktyce co najmniej kilkukrotnie spotkałem się z umowami zawieranymi między członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a tą spółką. Jak to wygląda? Ano tak, że gdy spółka z o.o. ma np.: dwóch członków, to jeden z nich zawiera umowę z drugim. Pierwszy reprezentuje spółkę, a drugi siebie.

Czy takie działanie jest prawidłowe?

Nie jest i skutkuje nieważnością zawartej umowy.

Zerknijmy do przepisów. Zgodnie z brzmieniem art. 210 § 1 k.s.h. w umowie (lub sporze) między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a członkiem zarządu tej spółki, spółkę reprezentuje rada nadzorcza (nieczęsto spotykana w spółkach z o.o.) lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Z treści powyższego przepisu jasno wynika, że umowę z członkiem zarządu może zawrzeć tylko rada nadzorcza lub ww. pełnomocnik. Umowy takiej nie może w imieniu spółki zawrzeć drugi z członków zarządu.

Skutki zawarcia umowy bez pełnomocnika

Umowa zawarta między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (reprezentowaną przez zarząd), a członkiem zarządu (działającym we własnym imieniu) jest nieważna. Taką nieważność określa się jako bezwzględną. Oznacza to, że jest ona „nienaprawialna” – nie można takiej umowy naprawić czy potwierdzić.

Pełnomocnik powołany uchwałą wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak powołać ów pełnomocnika? Wymagane będzie podjęcie odpowiedniej uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W większości wypadków wystarczające będzie podjęcie uchwały w zwykłej formie pisemnej (chyba, że umowa z członkiem zarządu ma zostać zawarta w szczególnej formie – np.: aktu notarialnego).

W uchwale należy wskazać dane pełnomocnika oraz szczegółowy opis umowy, do której zawarcia został powołany ów pełnomocnik. Pełnomocnictwo takie nie może być określone blankietowo – tj. nie może być pełnomocnictwem do zawierania każdego rodzaju umów. Jednak wskazuje się, że może być to pełnomocnictwo rodzajowe (np.: do zawierania z członkami zarządu umów konkretnego rodzaju) lub szczególne (tj. do konkretnej, jednorazowej czynności).

Spółki jednoosobowe

W jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. spółkach gdzie jedyny wspólnik jest również jedynym członkiem zarządu) powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania. Znajdzie zastosowanie jednak inne – wymóg zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Ponadto, o każdej takiej umowy notariusz poinformuje właściwy dla spółki sąd rejestrowy.

Podsumowując, przed zawarciem umowy należy się zastanowić, czy spółkę może reprezentować zarząd, czy też powinien ją reprezentować pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Warto także przeanalizować, czy w przeszłości nie zawarto umów z naruszeniem art. 210 k.s.h.

 

Interesuje Cię spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? A może masz inne pytanie prawne?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

__________

Podstawa prawna:

  1. art. 210 kodeksu spółek handlowych,
  2. art. 58 kodeksu cywilnego.

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top