Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W wielu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje, obok zarządu, również prokurent. Prokura może mieć charakter prokury samoistnej lub łącznej (rzadko oddziałowej). Jak jednak powołać prokurenta?

Kim jest prokurent?

Zacznijmy w ogóle od ustalenia kim jest prokurent.

Prokurent jest specjalnym pełnomocnikiem, który jest powoływany przez przedsiębiorcę do występowania w imieniu tego przedsiębiorcy. Jako pełnomocnik przedsiębiorcy może działać m.in. przy negocjowaniu lub zawieraniu umów, czy w toku postępowań sądowych.

Prokurent jest osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurentem powinna zostać ustanowiona osoba, do której przedsiębiorca ma szczególne zaufanie.

Charakter prokury

Rozróżniamy kilka rodzajów prokury, ale do najpopularniejszych należy:

Prokura samoistna

W przypadku prokury samoistnej, prokurent posiada uprawnienie do samodzielnej reprezentacji spółki z o.o. (lub w ogóle w uproszczeniu przedsiębiorcy). Prokurent samoistny może reprezentować spółkę, co do zasady w każdej sprawie (poza sprawami rejestrowymi dot. KRS).

W przypadku prokury samoistnej może dojść do ciekawej sytuacji – zgodnie z art. 205 k.s.h., w przypadku zarządu wieloosobowego, konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem. W tym samym układzie, prokurent samoistny może reprezentować spółkę samodzielnie.

Prokura łączna

Prokurent łączny również może reprezentować spółkę w sprawach jej bieżącej działalności. Jednak, aby reprezentacja była prawidłowa, prokurent łączny musi działać z drugim prokurentem albo członkiem zarządu.

Prokura oddziałowa

Rzadko spotykana – daje uprawnienie do reprezentowania konkretnego oddziału przedsiębiorcy (a nie przedsiębiorcy, jak w przypadku dwóch poprzednich).

Powołanie prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje zarząd tej spółki. Powołanie prokurenta następuje w formie uchwały, za której przyjęciem musi zagłosować cały zarząd. W uchwale zarządu należy wskazać osobę prokurenta (imię, nazwisko i PESEL), zakres prokury (samoistna, łączna lub oddziałowa). Można również wskazać datę, od której prokurent będzie mógł pełnić swoją funkcję (zwłaszcza, jeśli powołujemy prokurenta z datą przyszłą).

Odwołanie prokurenta

Odwołanie prokurenta jest prostsze – wymagane jest złożenie odpowiedniego oświadczenia, ale oświadczenie to może złożyć każdy z członków zarządu spółki z o.o.

Zgłoszenie powołania prokurenta do KRS

Po podjęciu uchwały w przedmiocie powołania prokurenta, czynność tę należy zgłosić do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego. Co prawda powołanie prokurenta jest skuteczne od momentu jego powołania, jednak stosowna informacja powinna zostać ujawniona w KRS. Wniosek o wpis prokurenta w KRS powinien zawierać dodatkowy załącznik (poza uchwałą i opłatą od wniosku) – zgodę prokurenta na powołanie wraz ze wskazaniem jego adresu do doręczeń.

 

Chcesz powołać lub odwołać prokurenta? A może masz inne pytania związane ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe. Kancelaria świadczy usługi zarówno stacjonarnie we Wrocławiu, jak i zdalnie – na rzecz Klientów z całej Polski.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

__________

Podstawa prawna:

  1. Art. 205 kodeksu spółek handlowych,
  2. Art. 208 kodeksu spółek handlowych.

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top