Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W poprzednich wpisach przybliżyłem Wam jakie są dopuszczalne formy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jakie elementy w umowie spółki muszą się znajdować. Jeśli mamy już w rękach notarialną umowę naszej spółki to nie pozostało nic innego jak złożyć wniosek o jej zarejestrowanie w KRS.

Będziecie jednak potrzebowali dodatkowych dokumentów.

Uchwała o adresie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podczas składania wniosku o rejestrację naszej spółki, trzeba będzie uzupełnić dane dotyczące siedziby (to mamy w umowie spółki) oraz dane dotyczące jej adresu. Zakładając, że posłuchaliście rady z poprzedniego wpisu i nie wpisaliście adresu spółki w umowie spółki – będziecie potrzebowali uchwały zarządu w tym przedmiocie.

Wystarczająca będzie zwykła forma pisemna.

Powołanie organów

Jeśli organów spółki nie powołaliście w umowie spółki, to wymagana będzie uchwała wspólników, w której powołacie zarząd spółki (i ewentualnie radę nadzorczą).

Zgoda na powołanie

Jeśli już powołaliście organy, to ich członkowie muszą wyrazić zgodę na bycie powołanym. W tym celu składają oświadczenie, zgodnie z treścią którego wyrażają zgodę na bycie powołanym w skład konkretnego organu naszej spółki.

Adres do doręczeń członków organów

Poza zgodą, członkowie organów muszą również wskazać swój adres do doręczeń. Oświadczenie o adresie i o wyrażeniu zgody zazwyczaj łączę w jeden dokument (jednak przygotowywany dla każdego członka organu osobno).

Adres do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu

W dokumencie tym należy wskazać osoby posiadające uprawnienie do powołania członków zarządu (tj. wspólników) oraz ich adresy do doręczeń.

Lista wspólników

Na liście wspólników, poza samym wypisaniem wspólników, należy również wskazać ilość posiadanych przez nich udziałów i wartość nominalną tych udziałów. W tym celu najlepiej sprawdzi się tabela.

Oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego

Składając wniosek o rejestrację spółki z o.o. należy również oświadczyć, że wkłady na kapitał zakładowy zostały w całości wniesione, tj. że kapitał naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został w pełni pokryty.

 

Powyższe oświadczenia podpisuje zarząd spółki. Zgodę na powołanie w skład organu i oświadczenie o adresie do doręczeń członka organu spółki z o.o. podpisuje za każdym razem konkretny członek organu, który składa oświadczenie.

Wniosek o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy jeszcze opłacić. W tym celu należy sprawdzić, który sąd rejestrowy będzie właściwy i dokonać opłaty w kwocie 600 zł (opłaty można wykonać również bezpośrednio poprzez portal PRS).

Portal Rejestrów Sądowych

Wniosek o zarejestrowanie naszej spółki z o.o. składany jest poprzez Portal Rejestrów Sądowych (system internetowy). Po wyborze odpowiedniej opcji przechodzimy do uzupełnienia wniosku o rejestrację naszej spółki z o.o.

Na koniec dodajemy załączniki w formie skanów oraz wpisujemy numer CREWAN protokołu notarialnego, w którym powołana do życia została nasza spółka.

Ważne! Jeśli wniosek składacie samodzielnie (tj. bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego czy adwokata), macie 3 dni od dnia złożenia wniosku, aby oryginały dokumentów złożyć w formie papierowej w sądzie rejestrowym, do którego wniosek został złożony.

Brak przesłania oryginałów dokumentów skutkować będzie zwrotem wniosku!

Zastanawiasz się nad założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego.

Choć moja Kancelaria prawna ma siedzibę we Wrocławiu, świadczę usługi prawne również w formie zdalnej, pomagając Klientom z całej Polski.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

__________

Podstawa prawna:

  1. 166 i n. kodeksu spółek handlowych,
  2. 19a ustawy o KRS,
  3. 19e ustawy o KRS,
  4. 694(4) kodeksu postępowania cywilnego.

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top