Tajemnica zawodowa radcy prawnego - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Tajemnica zawodowa radcy prawnego – obowiązek i uprawnienie

W jednym z poprzednich artykułów pisałem, że zawód radcy prawnego jest zawodem tzw. zaufania publicznego. Jednocześnie na radcach prawnych ciąży szereg obowiązków – obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, obowiązek samodoskonalenia (tj. uczestnictwa w szkoleniach zawodowych), obowiązek działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Do obowiązków o szczególnym charakterze należy dodać również obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Tajemnica zawodowa jako obowiązek radcy prawnego

Zacznijmy od tego, że radca prawny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wszedł podczas świadczenia pomocy prawnej. Dodatkowo radca prawny nie może wykorzystywać tych informacji – ani w swoim interesie, ani w interesie innych osób.

Oznacza to, że Klient, który przychodzi do radcy prawnego ma prawo oczekiwać, że rozmowa i tematy poruszone podczas niej pozostaną wyłącznie między nimi.

Warto też wspomnieć od kiedy tajemnica zawodowa obowiązuje. Radca prawny ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które przekazał mu klient w ramach choćby rozmowy. Zatem, obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej obowiązuje radcę prawnego w zasadzie od pierwszego kontaktu z klientem.

Tajemnica zawodowa jako uprawnienie

Tajemnicę zawodową można określić nie tylko jako obowiązek, ale również uprawnienie. Dlaczego? Dlatego, że co do zasady nikt nie może zwolnić radcy prawnego z obowiązku zachowania pozyskanych informacji w tajemnicy. Ustawodawca przewidział nieliczne wyjątki od tej zasady. Przykładem jest sąd – w postępowaniu karnym, może zwolnić radcę prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ale tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona za pomocą innego dowodu. Do wyjątków należy zaliczyć również obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych – choć tutaj powstają pewne wątpliwości co do prawidłowego stosowania tego obowiązku.

Warto zwrócić uwagę, że nawet Klient radcy prawnego nie może zwolnić go z tajemnicy.

Ochrona interesu Klienta radcy prawnego

Dobrze się też zastanowić, dlaczego wprowadzono obowiązek do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez Klienta.

Głównym powodem zdaje się być należyte wykonywanie pomocy prawnej. Tylko w sytuacji, gdy radca prawny zna całokształt sprawy, może udzielić prawidłowej porady, czy prawidłowo prowadzić sprawę. Zatajenie informacji przez Klienta może skutkować błędną analizą możliwości i np.: przegraniem sprawy.

W dużym uproszczeniu, ustawodawcy chodziło o to, żeby Klient nie bał się „wyspowiadać” z całej sprawy (i ewentualnie wszystkich swoich win).

__________

Masz problem prawny? Podatkowy?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

Podstawa prawna:

  1. Art. 3 ustawy o radcach prawnych,
  2. Art. 180 kodeksu postępowania karnego.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Jeśli szukasz radcy prawnego lub doradcy podatkowego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny i doradca podatkowy Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top