Zaliczka w poczet zysku - radca prawny doradca podatkowy wrocław

Wypłata zaliczki w poczet dywidendy – spółki osobowe, a kapitałowe

Przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w celu uzyskania korzyści finansowych – czyli, żeby zarobić. W przypadku jednoosobowych działalności sprawa jest dość prosta – zysk przedsiębiorstwa jest zyskiem przedsiębiorcy. Gdy mówimy o spółkach – sytuacja jest inna, bowiem zysk wypracowany przez spółkę jest zyskiem spółki. W tym wpisie możecie znaleźć więcej na temat różnic między wypłatą zysku z jednoosobowej działalności, a spółki z o.o.

Zaliczka w poczet dywidendy

Standardowym sposobem wypłaty zysku ze spółki jest wypłata na rzecz wspólnika dywidendy – tj. określonej umową spółki części rocznego zysku spółki.

Problem jest jednak taki, że w ramach dywidendy wypłacany jest roczny zysk spółki – a czy w ciągu roku obrotowego można wypłacać ze spółki środki? Ano można! W takim wypadku będziemy mieli do czynienia z wypłatą zaliczki w poczet przyszłego zysku. Jednak zaliczka ta jest inaczej uregulowana w przypadku spółek osobowych, a inaczej w przypadku kapitałowych.

Zaliczka w przypadku spółek osobowych

W przypadku spółek osobowych wypłata zaliczki w poczet przyszłego zysku (dywidendy) jest stosunkowo prosta. Ustawodawca nie przewidział skomplikowanych warunków czy ograniczeń w tym zakresie. Najważniejsza jest zgoda wspólników – zaliczka jest wypłacana na podstawie uchwały wspólników spółki.

W uchwale należy wskazać w jakiej kwocie wypłacona zostanie zaliczka oraz w jakim terminie.

Nie ma też limitu ilu wspólników na raz może otrzymywać zaliczkę w poczet dywidendy. Wspólnicy mogą się też umówić na wypłatę części zysku przez cały rok.

Wspólnicy w treści umowy spółki mogą jednak wskazać zasady wypłaty zaliczki. W tym celu mogą wprowadzić np.: ograniczenie, że wysokość miesięcznej wypłaty nie może przekroczyć określonej kwoty.

Zaliczka w poczet dywidendy w przypadku spółek kapitałowych

W przypadku spółek kapitałowych (na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością choć w spółce akcyjnej zasady są podobne) zaczynają się schody.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, gdy jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wynikają z tego pewne ograniczenia. Po pierwsze, w pierwszym roku działalności spółki nie będzie możliwości wypłaty zaliczki – musi zostać sporządzone sprawozdanie za poprzedni rok. W przypadku nowoutworzonej spółki nie mamy sprawozdania za poprzedni rok. Po drugie – sprawozdanie za poprzedni rok musi wykazywać zysk, gdy zysku nie będzie, to nie będzie możliwości wypłaty zaliczki. Po trzecie wypłacić zaliczkę co do zasady będzie można najwcześniej w drugiej połowie roku – do 30 czerwca należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Ustawodawca wprowadził również ograniczenia kwotowe. Zaliczka w poczet przyszłego zysku może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszone o niepokryte straty i udziały własne.

Wypłata zaliczki jest wliczana w poczet zysku

Warto też pamiętać, że zaliczka w poczet zysku jest wliczana do dzielonego zysku. W sytuacji, gdy wspólnik otrzymał w ciągu roku obrotowego 100.000 zł, a jego udział w zysku ustalono na 150.000 zł, to do wypłaty pozostanie wspólnikowi 50.000 zł. Może się też okazać, że wspólnikowi nie zostanie ostatecznie wypłacony zysk (gdy w naszym przykładzie jego udział w zysku zostanie wyniesie 100.000 zł).

A gdy spółka nie ma ostatecznie zysku?

Jak wskazuje nam nazwa, zaliczka jest wpłacana w poczet przyszłego zysku. A co, gdy zysku nie będzie albo gdy zysk będzie mniejszy niż pierwotnie założono?

W takim wypadku spółka ma roszczenia do wspólnika (lub wspólników) o zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia.

Podsumowanie

W przypadku spółek osobowych ustawodawca nie przewidział szczególnych uregulowań lub ograniczeń dotyczących możliwości i wysokości wypłaty zaliczki w poczet przyszłego zysku. Decydująca jest wolna wola wspólników i ich wewnętrzne ustalenia. Jednak w przypadku spółek kapitałowych sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj wspólnicy muszą przestrzegać ograniczeń wprowadzonych przez ustawodawcę – w innym wypadku będą narażali się na konieczność zwrotu nienależnie pobranych zaliczek.

__________

Prowadzisz przedsiębiorstwo i masz problem prawny lub podatkowy? Potrzebujesz obsługi prawnej lub podatkowej?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego we Wrocławiu. Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne, podatkowe oraz bieżącą obsługę prawną.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

Podstawa prawna:

  1. Art. 195 kodeksu spółek handlowych,
  2. Art. 349 kodeksu spółek handlowych.

Stan prawny na dzień 25 czerwca 2024 r.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Jeśli szukasz radcy prawnego lub doradcy podatkowego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny i doradca podatkowy Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top