Termin na złożenie sprawozdania finansowego - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.

Rok 2023 już dawno za nami, jednak obowiązki sprawozdawcze w wielu firmach jeszcze nie zostały wypełnione… Ale spokojnie, dla większości jeszcze jest czas 🙂

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?

Kierownik jednostki jest osobą odpowiedzialną za sporządzenie i przedstawienie wspólnikom sprawozdania finansowego do zatwierdzenia. Oczywiście, w większości podmiotów to nie kierownik jednostki przygotowuje sprawozdanie finansowe danej jednostki, a osoby do tego wyznaczone (dział księgowości lub zewnętrzna księgowość jednostki). Jednak, w przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego, to kierownik będzie ponosić odpowiedzialność (nawet karną).

Przygotowane sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, która przygotowała dokumenty oraz kierownik jednostki (np.: wszyscy członkowie zarządu).

Termin na przygotowanie sprawozdania finansowego

Załóżmy, że rok obrotowy podmiotu pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W takim wypadku sprawozdanie finansowe powinno zostać przygotowane i podpisane do końca marca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie finansowe powinno zostać przygotowane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest co do zasady zatwierdzane przez wspólników jednostki. Dokument ten powinien zostać przedstawiony wspólnikom do zapoznania się z nim, a następnie zatwierdzony. Wspólnicy powinni zatwierdzić sprawozdanie finansowe do końca czerwca (tj. w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbywa się podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników jednostki.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego

W przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki przez jej organ właścicielski, kierownik jednostki ma 15 dni na złożenie sprawozdania finansowego (wraz z pozostałymi dokumentami i uchwałami). W takim wypadku, maksymalny termin złożenia sprawozdania finansowego upływa 15 lipca 2024 r.

Brak złożenia sprawozdania finansowego w terminie?

W przypadku, gdy kierownik jednostki nie przygotuje lub nie złoży sprawozdania finansowego tej jednostki w powyżej opisanych terminach, naraża się na odpowiedzialność karną. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, brak wykonania obowiązków sprawozdawczych może się wiązać z nałożeniem grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 2. Obie kary mogą zostać orzeczone łącznie.

Z doświadczenia wiem, że KRS kieruje odpowiednie informacje do właściwych prokuratur – gdy postępowanie przymuszające (tj. postępowanie mające na celu nakłonienie do wykonania obowiązków sprawozdawczych pod rygorem grzywny) nie przyniesie zamierzonego skutku.

Warto zatem pamiętać, aby w terminach ustawowych wykonać wszelkie ciążące na spółce i jej kierownictwie obowiązki sprawozdawcze.

 

Potrzebujesz wsparcia w sprawach związanych z zatwierdzeniem lub złożeniem sprawozdania finansowego?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp:  880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

__________

Podstawa prawna:

  1. Art. 12 ustawy o rachunkowości,
  2. Art. 52 i n. ustawy o rachunkowości,
  3. Art. 69 ustawy o rachunkowości,
  4. Art. 77 ustawy o rachunkowości.

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top