Zmiana siedziby a zmiana adresu spółki - radca prawny doradca podatkowy Wrocław

Zmiana siedziby, a zmiana adresu spółki

Zaczynając prowadzenie biznesu często wybieramy lokal odpowiedni akurat na ten moment – czasem jest to nasze mieszkanie lub małe biuro, czy mały zakład produkcyjny. W związku z rozwojem naszej spółki, konieczne staje się przeniesienie do innej lokalizacji. Czasem zdarza się, że niezbędna jest „przeprowadzka” do innej miejscowości. Każda zmiana miejsca prowadzenia biznesu wymaga zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak zatem przeprowadzić zmianę miejsca prowadzenia działalności?

Siedziba, a adres

Na wstępie należy się zastanowić, czy zmieni się siedziba czy adres naszej spółki. Siedziba jest określeniem miejscowości, w której znajduje się nasza spółka. Adres to… adres, pod którym prowadzona jest działalność 🙂

Zmiana siedziby i zmiana adresu są przeprowadzane inaczej, ale obie wymagają rejestracji zmiany w KRS.

Zmiana siedziby spółki

Określenie siedziby jest obligatoryjnym elementem umowy spółki. W takim wypadku zmiana siedziby wymaga zmiany umowy spółki. W zależności od rodzaju spółki, której siedzibę chcemy zmienić, wymagane może być udanie się do notariusza. Pamiętajcie również, że zmiana umowy spółki wymaga następnie sporządzenia tekstu jednolitego umowy spółki (więcej na ten temat tutaj).

W związku z faktem, że zmiana siedziby spółki jest zmianą umowy spółki – wymagane będzie podjęcie odpowiedniej uchwały przez wspólników naszej spółki.

Zmiana adresu spółki

Zmiana adresu spółki jest co do zasady prostsza. Zakładając, że posłuchaliście mojej rady z wpisu dotyczącego elementów umowy spółki i nie wskazaliście adresu spółki w jej umowie (co niestety się zdarza) – nie będzie konieczności przeprowadzania zmiany umowy spółki.

W takim wypadku wystarczające będzie podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia nowego adresu spółki. W zależności od rodzaju spółki, uchwałę taką podejmą albo wspólnicy, albo zarząd spółki.

Uchwała powinna mieć formę pisemną – będzie stanowiła podstawę wpisu do KRS.

Zmiana danych w KRS

Niezależnie od tego czy dokonujemy zmiany siedziby, czy adresu naszej spółki, konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę danych w KRS.

Powyższe zmiany wiążą się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 350 zł. Do wniosku trzeba będzie również załączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu (tj. uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki + tekst jednolity lub uchwałę o zmianie adresu). Szerzej o zmianach w KRS pisałem tutaj.

Ważne, żeby pamiętać o konieczności zgłoszenia zmiany umowy w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia stosownej uchwały. W przeciwnym razie zmiana umowy będzie bezskuteczna.

Też ważne – pamiętajcie o konieczności zgłoszenia zmiany do KRS. W rejestrze tym bowiem istnieje domniemanie prawdziwości i prawidłowości danych w nim zawartych. Zatem jeśli dokonana zostanie zmiana adresu (lub siedziby), ale nie zostanie ujawniona w rejestrze KRS – korespondencja kierowana na stare dane będzie traktowana jako doręczona i wywoła odpowiednie skutki prawne.

__________

Potrzebujesz zmienić umowę spółki lub inne dane? Może potrzebujesz założyć spółkę?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego we Wrocławiu. Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne, podatkowe oraz bieżącą obsługę prawną.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

Podstawa prawna:

  1. Art. 25 i n. kodeksu spółek handlowych,
  2. Art. 157 i n. kodeksu spółek handlowych,
  3. Art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stan prawny na dzień 10 lipca 2024 r.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Jeśli szukasz radcy prawnego lub doradcy podatkowego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny i doradca podatkowy Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top