Jak zawiesić spółkę - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Jak zawiesić spółkę?

Zdarza się, że nasza spółka ma przejściowe problemy i liczymy, że w najbliższym czasie problemy te znikną. Może nie mamy aktualnie pomysłu na naszą spółkę – zmieniły się priorytety czy realia rynkowe i trzeba się zastanowić nad alternatywnymi rozwiązaniami. W takim wypadku trzeba się zastanowić, którą z dróg wybrać – likwidację czy zawieszenie jej działalności.

Zawieszenie działalności spółki

Zawieszenie działalności spółki oznacza, że nie prowadzi ona już bieżącej działalności, jednak zawieszenie nie prowadzi do wykreślenia czy likwidacji spółki. W takim wypadku możliwe jest „odwieszenie” jej działalności i podjęcie dalszej (lub nowej) działalności.

Warunkiem zawieszenia działalności spółki jest niezatrudnianie pracowników – oświadczenie w tym przedmiocie jest załącznikiem do wniosku o wpis tej informacji w KRS.

Spółka może zostać zawieszona na maksymalnie 24 miesiące – po tym okresie możliwe jest złożenie kolejnego wniosku o zawieszenie działalności spółki. Trzeba jednak pamiętać, że po 24 miesiącach, działalność spółki zostaje automatycznie podjęta (zatem pojawiają się obowiązki związane z prowadzeniem działalności).

W przypadku woli zawieszania spółki osobowej, konieczne jest podjęcie przez wspólników odpowiedniej uchwały. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych – odpowiedni do podjęcia uchwały jest zarząd spółki.

Treść uchwały o zawieszeniu

Uchwała w przedmiocie zawieszenia spółki powinna precyzować dane spółki – nazwę, siedzibę, numer KRS i NIP, wskazywać czas na jaki spółka zostaje zawieszona oraz termin, od kiedy działalność jest zawieszona.

Jakie korzyści płyną z zawieszenia spółki?

Zawieszenie działalności spółki wiąże się ze zmniejszeniem ilości obowiązków księgowych. Zawieszona spółka nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych czy składać deklaracji podatkowych. Jeśli działalność spółki była zawieszona przez cały rok – spółka nie musi zamykać ksiąg rachunkowych (tj. nie musi sporządzać sprawozdania finansowego).

Jakie czynności można podejmować w okresie zawieszenia?

Skoro spółka nie może prowadzić bieżącej działalności, to jakie czynności może podejmować? W szczególności takie, które mają na celu zachowanie i zabezpieczenie przychodów.

Do czynności, które spółka może wykonywać w czasie zawieszenia możemy zaliczyć np.:

  1. Dochodzenie należności,
  2. Przyjmowanie należności,
  3. Zbywanie majątku,
  4. Regulowanie bieżących należności,
  5. Osiągać przychody z tytułu usług/ działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności (m.in. z tytułu najmu lokalu/ sprzętu, z tytułu należności licencyjnych).

Opłata za zgłoszenie zawieszania spółki

Fakt zawieszenia działalności przez naszą spółkę należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Złożenie wniosku o ujawnienie informacji w przedmiocie zawieszenia działalności spółki jest wolne od opłat. O tym jak złożyć wniosek w Portalu Rejestru Sądowych pisałem tutaj.

Ważne! W przypadku zawieszenia podmiotu wpisanego do KRS, data początkowa zawieszenia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

__________

Chcesz zawiesić spółkę? A może masz inne pytanie związane z Twoją spółką?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp: 880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

Podstawa prawna:

  1. Art. 23 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Jeśli szukasz radcy prawnego lub doradcy podatkowego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny i doradca podatkowy Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top